V rámci tréninku na závod Krakonošova 100, kterého se za TEAM VENANGO zůčastní Michal s Kidem, se tito dva rozhodli absolvovat tradiční pochod Praha-Prčice a to v nejdelší trase Karla Kulleho 70km z Prahy. A tímto Vás zvou, pojďte do Prčic s nimi

Přehled startů: Jednotný cíl 11.00-20.00
70 km – Trasa Karla Kulleho
start: Praha – metro Háje (4.50 – 6.30 )
1.punkt: Týnec n.Sázavou (zbývá 42km, 8.30 – 12.30 )
2.punkt: Neveklov (zbývá 28km, 9.30 – 15.00 )
3.punkt: Kosova Hora (zbývá 14km, 11.00 – 18.00)

Pravidla pochodu:

Přihlásit se lze pouze na startech zakoupením vstupenky a vyplněním mapy pochodu úplnými a pravdivými požadovanými údaji potvrzenými vlastnoručním podpisem účastníka na mapě uvedeného.
Startovné činí 40 Kč za každého účastníka. Jedinci s tělesnou výškou do 2,5 českého lokte (1 ČL = 0,594 m) a osoby starší 60 let platí snížené startovné 20 Kč.
Trasa Karla Kulleho (70 km, start Praha – metro Háje) je určena pouze pro vyspělé a zdatné turisty.
Každý se účastní na vlastní nebezpečí a případné potíže musí vyřešit vlastními silami a prostředky. Trasu pochodu si účastník zvolí zejména po zvážení svého zdravotního stavu, sil, a schopností.
Pořadatel nezajišťuje pojištění účastníků! Jakékoliv případné pojištění si účastník sjednává výlučně sám na své náklady. Ze zaplaceného vstupného ani z účasti na pochodu žádné zvláštní pojištění účastníkovi pochodu nevyplývá.

Povinnosti účastníka

Seznámit se s Pravidly Pochodu a předepsaným způsobem vyplnit mapu pochodu před tím, než zahájí absolvování zvolené trasy. Správně vyplněná mapa pochodu je společně s předloženou vstupenkou průkazem účastníka pochodu.
Dodržovat veškerá Pravidla pochodu, silničního provozu a dbát pokynů pořadatelů.
Absolvovat celou zvolenou trasu a na všech příslušných kontrolách na trase si nechat potvrdit mapu, na základě čehož obdrží v cíli trofej pochodu.
Chovat se ohleduplně na trase, v cíli pochodu a v dopravních prostredcích vůči ostatním, přírodě a svému okolí, jinak se vystavuje postihu dle příslušných právních předpisů a mimo jiné bude povinen nahradit škodu, kterou svým jednáním způsobil.
Dbát na svoji bezpečnost i bezpečnost ostatních, a to zejména na komunikacích a v blízkosti železničních tratí, které je krome nezbytného křížení s trasou pochodu zakázáno přecházet či po nich jít.

Důležité Informace

Pořadatel informuje ty, kteří se chtějí zúčastnit pochodu na trasách 50 km a delších, že turistický pochod v délce nejméně 50 km je považován Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb. za zdravotně náročnou sportovní disciplinu a pro účastníky na těchto trasách je podmínkou účasti na pochodu, aby u nich byla provedena ve smyslu uvedené Vyhlášky jednorázová lékařská prohlídka.