Lomy Amerika 4/2018

V sobotu 7.4.2018 jsme vyrazili ze Smíchova vlakem do Srbska. Odtud jsme pokračovali příjemnou procházkou k lomům Malé a Velké Ameriky. V lomech jsme si prohlédli historické štoly a vyslechli mnoho zajímavostí o historii a součastnosti těžby kamene a využití prostor lomů. Po prohlídce jsem zamýřili procházkou přes Mořinu na Karlštejn a odtud zpátky do Prahy. Počasí nám vyšlo parádně a věřím, že jsme si to všichni náramě užili.

Těšíme se na viděnou na další Venango akci.