Hvězdy, šerifové, maršálové

VENANGO odměňuje pravidelné účastníky táborů aneb Hvězdy, Šerifové a Maršálové

(platnost od roku 2015)

Děti, které se zúčastní našich táborů víckrát, za to získávají různá ocenění. Ty, které s námi byly na čtyřech letních nebo zimních táborech (účasti za obojí se sčítají; minimální délka pobytu na započtení účasti na letním táboře jsou dvě služby), obdrží na letním táboře u slavnostního táboráku Hvězdu. Pokud se zúčastní dalších tří letních nebo zimních táborů (celkem tedy sedmi letních a zimních táborů), stanou se Šerify Venanga. Tento titul (jako všechny ostatní) se uděluje na letním táboře slavnostním předáním znaku Šerifa u táboráku. Nejvyšší možný titul je Maršál Venanga a získá ho ten, který byl na deseti letních táborech Venanga. Maršálem se však nestává automaticky – musí napsat žádost a doručit ji Radě starších, která se skládá z vedoucích, Šerifů a Maršálů. Pokud Rada žádost vyslyší, je žadatel u slavnostního táboráku jmenován Maršálem.

Hvězda za 4 účasti

Slavnostním jmenováním Šerifem nebo Maršálem získává dotyčný určitá práva, výhody a povinnosti. Neplní-li však své povinnosti, nemá nárok na výhody a Rada starších má právo mu odejmout titul Maršál nebo Šerif.

 

Práva Šerifa: nosit znak Šerifa; přednostní právo na vydání jídla na táboře

 

Povinnosti Šerifa: podílet se na stavění a bourání tábora; účastnit se zasedání Rady

 

Práva Maršála: nosit znak Maršála; používat po celý rok táborové vybavení (se souhlasem Rady); přijet na tábor na návštěvu (se souhlasem Rady); účastnit se speciálních akcí

 

Povinnosti Maršála: aktivně se účastnit přípravy, chodu, stavění a bourání tábora; aktivně se podílet na přípravě a realizaci speciálních akcí; přispívat k rozkvětu a rozvoji Venanga; účastnit se jednání Rady starších