Ranč

V Mašovicích máme Ranč. Slouží nám jako základna a zásobárna v době tábora, po zbytek roku jako skladiště celého táborového vybavení.

V ranči lze najít kuchyni s teplou vodou, umývárky a hlavu tu může složit až 50 nocležníků.

 

Ranč Mašovice
Sklad táborového vybavení na ranči