Poslední ročník

Letní tábor 2017

ZLATÁ HOREČKA

Letní tábor Venango 2017 se nesl v duchu putování za zlatem, ukrytým pod drsnou Aljašskou půdou. Naše cesta navázala tam, kde minulý rok skončila a to sice v Aljašském přístavu Anchorage. O něco starší a o něco moudřejší; s tvářemi ošlehanými Divokým západem, jsme se, jako jedna velká výprava, vydali vstříc náruči Aljašské divočiny.

Tábor

Ta nás přivítala hned prvního večera, kdy světlo a teplo našeho táborového ohně, přilákalo šamana z místního kmene Inuitů. Za zvuku jeho tajemného bubnu k nám na chvíli promluvil. Byť řečí neznámou, ale zato s úmyslem čistým, popřál nám mnoho zdaru, štěstí a jako dar na přivítanou každému dobrodruhovi předal kouzelný amulet, jenž vše zlé odháněl a to dobré přiváděl.

Kouzelný amulet

Během našeho putování po drsné Aljašské tváři jsme zažili mnoho dobrodružství. Než jsme na ně ale mohli vyrazit, bylo třeba shromáždit mnoho pevných a kvalitních zásob, neboť příroda umí být ve svých rozmarech velmi krutá.

Poté, co jsme nabrali dostatek zásob a sil, čekala nás první výzva a to sice přechod nebezpečného průsmyku. S vypětím všech sil a v sedle našich ořů, se nám jej ale podařilo zdolat a naše cesta tak mohla pokračovat dál – vstříc dalším dnům.

Mnohdy se nám ale do cesty postavil horší nepřítel než chlad, zima a drsné podnebí panenské přírody. Pátého dne nám cestu zkřížily úřady, konkrétně celní správa. Ale za pomoci naší nezdolné vůle a chytrosti jsme i tuto překážku vítězně zdolali. A co víc! Od přítomného domorodce jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o tom, jak se zlato dobývalo dlouho před naší výpravou.

Naše cesta ale nevedla jen přes zmrzlou zem. Když jsme přišli na kraj Benettova jezera, museli jsme všechny zásoby včetně dynamitu opatrně převést loďkou přes jezero, jinak hrozilo, že by nám dynamit po kamenité cestě upadl a s naší výpravou by byl v tu ránu konec.

Mapa putování Aljaškou za zlatem

Po těch všech dobrodružstvích, zdolaných překážkách a úřednících jsme se ale najednou ztratili v lesích blízko Dawsonu. Duch naší výpravy ale neklesl, neboť jsme si všichni vzpomněli na písničku, kde se zpívá: „To bylo v Dawsonu tam v salónu…“ a rázem jsme přece jen našli cestu ven.

Dalšího večera nás ale zastihlo náhlé překvapení. K našemu dalšímu táborovému ohni tentokrát zavítala náčelnice indiánů, kterým patří území, kde je největší naleziště zlata v celé Aljašce. Černá Holubice – tak si říkala – se nejdříve zdráhala nám dovolit v našem putování, ale v tom se opět za rytmického zvuku bubnů zjevil nám již známý šaman. Ten s indiánskou ženou promluvil a ta nakonec požehnala naší výpravě v jejím dalším pokračování.

Blížíc se k cíli naší cesty – zlatu, se naše expedice musela přesunout se svými zásobami z kopce dolů, k Bonanze, zlatonosné řece. K tomu, abychom se vůbec takto mohli pohybovat, museli jsme využít znalostí starších a zkušenějších a za jejich dohlížení sestavili ze dřeva jednoduché sáně a pomocí provazů na ně upevnili všechny potřebné a cenné zásoby.

Abychom při těžbě zlata u řeky předešli neshodám a zajistili si tak férovost, museli jsem vytyčit – zaklaimovat (z ang. claim – nárok, nárokovat. pozn. aut.) úseky, kde každý z nás mohl nerušeně rýžovat a odnést si tak s sebou pohádkovou odměnu. Tu pak mohl zcela volně zhodnotit při hazardních hrách v Casinu, kde si ale člověk nebyl nikdy jistý, jaká kartu mu zrovna padne.

Rýžování zlata
Vyrýžované zlato

Sice nás na našem putování nedoprovázel Bílý Tesák Jacka Londona, ale za to nás navštívila bytost, o jejíž existenci dodnes mnozí pochybují. Yetti! Naše dobrodružná výprava jednoho dne spatřila Sněžného muže, jak zpovzdálí vše sleduje. Ti, kdož jej ale uviděli, nemuseli mít strach, neboť jak se ukázalo, Yetti je ve skutečnosti hodný duch lesa a nechal pro všechny malý dárek v podobě sladkostí.

Ujeli jsme mnoho mil. Zdolali ty nejdrsnější překážky a to ať přírodní či zákonné. Vytěžené zlato je sice důležité, ale kromě něj jsme získali mnoho zkušeností a přátel. A to je to nejdůležitější! Zlato může být sebecennější. Zážitky a přátelství ale nikdy nenahradí. Nikdy.

Ahoj na příštím táboře!